LoRaWAN® Energimåler

Brunata Zelsius C5

Energimåleren C5 – kan anvendes til måling af energiforbruget og kan fås som varmeenergimåler, køleenergimåler eller kombineret varme- og køleenergimåler.

Med et indbygget LoRaWAN radiomodul er måleren designet til fjernaflæsning og kan registrere store mængder af data. Det betyder, at beboeren ikke behøver at være hjemme til forbrugsaf-læsning, og at måleren kan give et samlet overblik over forbruget. Med disse egenskaber er C5 en af markedets mest ressourceoptimerede målere, både i henhold til drift, miljø og økonomi.

Hent datablad

EN KOMPAKT ENERGIMÅLER MED STOR MÅLENØJAGTIGHED OG LANG BATTERILEVETID

Hvorfor

  • Forbind din hverdag med fremtidens netværk LoRaWAN

  • Sikrer nøjagtig måling med en høj stabilitet og et lavt tryktab

  • Brunata klarer alt arbejdet, og du sparer tiden

  • Opbygning efter ultralydsprincippet og uden bevægelige dele

  • Gør din ejendom klar til fremtidens lovkrav og tekniske standarder

Fakta

  • MID godkendt

  • Elektronisk måler der sender data hver 24. time

  • Fås både som varmeenergimåler, køleenergi-måler eller kombineret varme og køleenergimåler

  • Energimåleren har en batterilevetid på op til 10 år

  • Energieffektivitetsdirektivets (EED) krav om fjernaflæsning